Year 5 and 6/ Blwyddyn 5 a 6

Year 5 and 6 at Dunvant/ Blwyddyn 5 a 6 yn Dyfnant

Year 5 and 6 Classes- Lion, Arctic Wolf and Rhino Classes

Blwyddyn 5 a 6

Lion Class (Year 5/6) /  (Blwyddyn 5/6)

Class Teacher/ Athro - Mr Young

Arctic Wolves Class (Year 5/6)

Class Teacher/ Athro -Mrs C Thomas

Rhino Class (Year 5/6)

Class Teacher- Athro- Mr Rees

Teaching Assistant (Intervention) Cynorthwyydd dysgu (Ymyrraeth)- Mr Brain, Mrs Gammon